REPORT - Salamandr - Zahajovací výprava 27-29.9.2013

  Poslední zářijový víkend strávili skauti 24. oddílu Salamandr v základně Čáslavských skautů.

 Vyrazili  jsme  v pátek 27.9. večer vlakem do Čáslavi. V  základně jsme se všichni dobře najedli večeřemi od  maminek a  navzájem  se seznámili.

Ještě v pátek nás  čekal neobyčejný program - přestupvý rituál. Byli s námi noví skauti a tak je bylo potřeba bylo potřeba slavnostně přivítat mezi námi.

Druhý den dopoledne jsme měli hru po Čáslavi, kterou jsme si všichni užili. Navštívili jsme tím většinu památek, které nám Čáslav poskytuje. Odpoledne jsme hráli hry na spolupráci a naučili jsme se novou hru - Freezer, u které jsme se všichni smáli od ucha k uchu. Večer jsme všichni dostali stezky, které si každý vezl domů. V neděli jsme si zabalili, uklidili budovu a vyrazili hledat kešky do města. V poledne jsme hodili batohy na záda a šli na nádraží, odkud jsme jeli zpět do Úval.

          Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru na naší první výpravě v novém školním roce.

Zde si můžete prohlédnout foto z akce