REPORT - Safira - Zahajovací výprava 07.09.2013

2013-Safira-zahajovackaDnešním dnem jsme zahájily skautský rok 2013/2014. Sešly jsme se u kluboven v hojném počtu ve 13.00, počkaly na opozdilce a vyrazily jsme směr Klánovice. 

Nasadily jsme svižné tempo, abychom se neupekly na sluníčku a vjely do Klánovického lesa. Po chvíli jsme zastavily, abychom si zahrály na pexeso. Mezitím nás dojela Padáček a mohlo se jet dále.

Dorazily jsme ke kýženému  cíli – cukrárně. Každá jsme si dala, po čem jsme toužila. Většinou jsme si daly točenou zmrzlinu. Zde se k nám připojila Amálka a pokračovaly jsme v cestě.

Pokračování uvnitř v článku...

 

Vyrazily jsme směr Úvaly a zastavily na hřišti v Klánovickém lese, kde jsme se mohly pořádně vyřádit. Také jsme si zahrály pár her a vyrazily po žluté značce do Jiren. Z Jiren jsme vykličkovaly na hlavní silnici vedoucí do Úval a pokračovaly jsme po ní. Na sluníčku to bylo poněkud tepleji, ale zvládly jsme to. Poté už zbývalo jen dojet do kluboven a byly jsme v cíli.

Přijely jsme dokonce o 30 minut dříve, než bylo plánováno. Relaxovaly jsme v zahradě u kluboven a kdo chtěl, mohl si zahrát pár her.

Snad jste si zahajovací výpravu užily stejně dobře, jako my!

Na schůzkách a dalších akcích na viděnou J

Za dívčí oddíl - Karel