REPORT - Svojsíkův závod Úvaly - 4-5.5.2013

Pokud jste v sobotu 4. 5. nebo v neděli 5. 5. potkali v okolí Úval hromadu skautů či skautek, byli jste možná překvapeni. Každý skaut ovšem ví, že se konal Svojsíkův závod.

Je to závod skautských družin mezi ostatními skautskými oddíly. Dvoudenní závod spočíval v tom, že kromě plnění úkolů na jednotlivých stanovištích při samotném závodu, se skauti museli sami o sebe postarat.

 

Skauti museli přespat ve vlastních přístřešcích, uvařit si večeři a neztratit se v okolí Úval. Také byla velmi důležitá dobrá spolupráce jednotlivých členů družiny.

A v čem vlastně úkoly na jednotlivých stanovištích spočívaly? Družiny měly za úkol například záchránit tonoucího, zdolat lanovou lávku nebo postavit podle návodu regál.ru. Vše se hodnotilo, nakonec se body sečetly a vzniklo celkové umístění. Naše úvalské družiny se umístily na pěkném 5. a krásném 2. místě. Tímto bych chtěl za všechny pogratulovat k postupu do krajského kola a nezbývá jen doufat, že nám družina na krajském kole neudělá ostudu!